TEAM LICENSES: Save money and learn new skills through a Hacking with Swift+ team license >>

Enumerations

Enumerations, Swift içinde kullanılmak üzere kendi veri tipinizi oluşturmanızın bir yoludur; genellikle kısaca "enum" olarak bahsedilir ve "inam" olarak okunur. Bazı programlama dillerinde sadece basit işler için kullanılırlar, ama temelin ötesine geçmek isterseniz, Swift'in onlara verdiği büyük miktardaki gücü kullanabilirsiniz.

Daha önceki basit örnekle başlayalım:

func getHaterStatus(weather: String) -> String? {
  if weather == "sunny" {
    return nil
  } else {
    return "Hate"
  }
}

Bu fonksiyon şu andaki hava durumunu anlatan bir String kabul ediyor. Sorun, bu String'in verdiği bilgi açısından çok yetersiz kalmasıdır: "Yağmurlu" mu, "yağıyor" mu, "yağışlı" mı? Ya da "sağanak", "çisil çisil" veya "fırtınalı" mı? Daha da kötüsü, ya birisi "Rain" (yağmur) sözcüğünü büyük harfle başlatırken, bir diğeri ne yazdğına bakmadan yazdığı için onu "Ran" olarak yazarsa?

Enum'lar, yeni bir veri tipi belirleyip, olası değerleri tutması için yeni bir veri tipi belirlemenize izin vererek bu problemi çözer. Örneğin, beş tür hava durumu var diyelim: Sun, cloud, rain, wind ve snow (sırasıyla güneşli, bulutlu, yağmurlu, rüzgarlı ve karlı). Eğer biz bunlarla bir enum oluşturursak, Swift sadece bu beş değeri kabul edecek demektir; bunun dışındakiler hataya sebep olacak. Ayrıca enums, bilgisayarların String'lerden daha hızlı çalıştığı genellikle basit sayılardır.

Şunu kodunuza ekleyin:

enum WeatherType {
  case sun, cloud, rain, wind, snow
}

func getHaterStatus(weather: WeatherType) -> String? {
  if weather == WeatherType.sun {
    return nil
  } else {
    return "Hate"
  }
}

getHaterStatus(weather: WeatherType.cloud)

İlk üç satıra bir bakın: Birinci satırda veri tipimize WeatherType adını verdik. Bu, kodunuzda String veya Int yerine kullanacağınız şeydir. İkinci satırda ise yukarıda çerçevesini çizdiğim enum'ın olabileceği 5 olası değer belirleniyor. Geneleksen olarak bunlar küçük harfle başlıyor; "sun," "cloud", vs. Üçüncü satırda da enum tanımını bitiren süslü parantezi kapatıyoruz.

Şimdi nasıl kullanıldığına bir bakalım: getHaterStatus() fonksiyonunu WeatherType değeri kullanacak şekilde değiştirdim. Şartlı ifadeyi, WeatherType.sun değerimizle karşılaştırması için yeniden yazdım. Unutmayın, bu kontrol arka planda ışık hızında gerçekleşen bir sayıdır sadece.

Şimdi geri dönün ve kodu tekrar okuyun, çünkü iki önemli değişiklik yapmak üzere yeniden yazacağım. Herkes hazır mı?

enum WeatherType {
  case sun
  case cloud
  case rain
  case wind
  case snow
}

func getHaterStatus(weather: WeatherType) -> String? {
  if weather == .sun {
    return nil
  } else {
    return "Hate"
  }
}

getHaterStatus(weather: .cloud)

İki değişiklik yaptım. İlki, her bir hava durumu tipi şimdi kendi satırında. Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ki, bu örnek için gerçekten de öyledir, ama sonrasında önemli hale gelecek. Yaptığım ikinci değişiklik, if weather == .sun ifadesini yazmaktı; WeatherType.sun demek istediğimi tekrardan hecelememe gerek yok, çünkü Swift tip çıkarsamasını kullanarak, bir WeatherType değişkeni ile karşılaştırma yaptığımı böylece biliyor.

Enum'lar özellikle switch/case blokları içinde çok kullanışlıdır, çünkü Swift enum içindeki tüm değerleri biliyor. Böylece onların hepsini kapsamanı garantiliyor. Örneğin, getHaterStatus() metodunu şu şekilde yeniden yazabiliriz:

func getHaterStatus(weather: WeatherType) -> String? {
  switch weather {
  case .sun:
    return nil
  case .cloud, .wind:
    return "dislike"
  case .rain:
    return "hate"
  }
}

Evet, "haters gonna dislike" (kinciler hiç hoşlanmayacak) gerçekten de harika bir söz, ama yine de akademik, çünkü bu kod çalışmayacak: .snow durumunu ele alamıyor, ama Swift bütün durumları kapsamayı ister. Ya bu durum için bir "case" daha ekleyeceksiniz, ya da "default case" ekleyeceksiniz.

İlave değerlerle Enum'lar

Swift dilinin en güçlü özelliklerinden biri de, belirlediğiniz durumlara değerler verebilmenizdir. Gittikçe belirsizliği artan örneğimizi biraz daha öteye taşırsak, .wind (rüzgar) durumuna bir değer ekleyeceğim, böylece rüzgarın ne kadar hızlı olduğunu söyleyebileceğiz. Kodunuzu aşağıdaki gibi değiştirin:

enum WeatherType {
  case sun
  case cloud
  case rain
  case wind(speed: Int)
  case snow
}

Gördüğünüz gibi, diğer durumlar bir hız değerine gerek duymuyorlar, o yüzden sadece wind durumuna uyguladım. İşte şimdi gerçek sihir geliyor: Swift switch/case bloğumuza, sadece bu şartların doğru olduğu zaman eşleyeceği ekstra şartlar durumlar izin veriyor. Bu, bir durum içerisindeki değere ulaşacak let anahtar sözcüğünü, ardından da eşleşme deseni için where anahtar sözcüğünü kullanıyor.

İşte yeni fonksiyon:

func getHaterStatus(weather: WeatherType) -> String? {
  switch weather {
  case .sun:
    return nil
  case .wind(let speed) where speed < 10:
    return "meh"
  case .cloud, .wind:
    return "dislike"
  case .rain, .snow:
    return "hate"
  }
}

getHaterStatus(weather: WeatherType.wind(speed: 5))

Burada .wind durumunun iki kez belirdiğini görebilirsiniz. Ama ilki sadece hızın saatte 10 kilometrenin altında olduğu zamanlarda doğru olacak. Eğer rüzgar hızı 10 veya daha üzerindeyse, eşleşmeyecek. let ile oluşturduğunuz anahtar (kullanabileceğiniz bir sabit tanımlamak için) enum içesindeki değeri tutar, ardından kontrol etmek için de where şartını kullanır.

Swift dili, switch/case bloklarını yukarıdan aşağıya doğru değerlendirir ve bir eşleşme bulur bulmaz durur. Bu, eğer case .cloud, .wind: durumları, case .wind(let speed) where speed < 10: durumundan önce belirirse, daha önce çalıştırılacağı anlamına gelir ve çıktıyı değiştirir.

O yüzden, durumları nasıl sıralayacağınız konusunda dikkatli olun!

Ek bilgi: Swift dilindeki seçimliler aslında beraberinde değerleri olan enum'lar kullanılarak oluşturulmuştur. İki durum vardır: none ve some; some, seçimli içesinde herhangi bir değere sahip olma durumudur.

Hacking with Swift is sponsored by String Catalog.

SPONSORED Get accurate app localizations in minutes using AI. Choose your languages & receive translations for 40+ markets!

Localize My App

Sponsor Hacking with Swift and reach the world's largest Swift community!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.