SALE ENDS TODAY: Save 50% on all Swift books and bundles! >>

Structs (Yapılar)

Struct'lar, çoklu değerlerden oluşturulan karmaşık veri tipleridir. Bir struct örneği oluşturup, içini verilerle doldur, ardından tek bir değer olarak kodunda kullan. Örneğin, clothes ve shoes adlı iki değişken içeren Person adında bir struct tipi belirleyebiliriz.

struct Person {
  var clothes: String
  var shoes: String
}

Bir struct'ı tanımladığınızda, Swift onları oluşturmayı çok kolaylaştırır çünkü üyelik başlatıcı olarak anılan şeyi otomatik olarak üretir. Daha basit konuşmak gerekirse, aşağıda gösterildiği gibi, içinde tanımlı olan iki niteliğe birer başlangıç değeri geçerek struct oluşturursunuz:

let taylor = Person(clothes: "T-shirts", shoes: "sneakers")
let other = Person(clothes: "short skirts", shoes: "high heels")

Bir struct örneği oluşturduğunuz anda, onun niteliklerini struct'ın önce adını, ardından bir nokta, sonra da talep ettiğiniz niteliğin adını yazarak okuyabilirsiniz:

print(taylor.clothes)
print(other.shoes)

Eğer bir struct'ı diğerine atarsanız, Swift arka planda onu kopyalar, böylece tam ve bağımsız bir çoğaltaması oluşur. Aslında bu tavizsiz bir şekilde doğru değildir: Swift, aslında değiştirmeye çalıştığınız zaman verinizin kopyalanması anlamına gelen "yazarak kopyala" adlı bir tekniği kullanır.

Struct kopyalarının nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olması için, şu kodu oyun alanınıza yazın:

struct Person {
  var clothes: String
  var shoes: String
}

let taylor = Person(clothes: "T-shirts", shoes: "sneakers")
let other = Person(clothes: "short skirts", shoes: "high heels")

var taylorCopy = taylor
taylorCopy.shoes = "flip flops"

print(taylor)
print(taylorCopy)

Bu, iki tane Person struct'ı oluşturur. Ardından taylorın bir kopyası olarak taylorCopy isminde bir üçüncüsünü oluşturur. Sonrasında olan ise ilginç kısmıdır: Kod, taylorCopy versiyonunu değiştirir ve hem onu, hem de taylorı yazdırır. Eğer sonuç paneline bakarsanız (sığdırabilmek için ekranı yeniden ölçülendirmeniz gerekebilir), kopyanın orjinaline göre farklı bir değere sahip olduğunu görürsünüz: Birini değiştirmek, diğerini de değiştirmek anlamına gelmez.

Struct'ların içindeki fonksiyonlar

Struct'ların içine fonksiyon koyabilirsiniz ve aslında struct'ın içindeki veriyi okumak veya değiştirmek için fonksiyonları kullanmak iyi bir fikirdir. Örneğin, Person adlı struct'ımıza ne giydiklerini tanımlayan bir fonksiyonu şu şekilde ekleyebilirdik:

struct Person {
  var clothes: String
  var shoes: String

  func describe() {
    print("I like wearing \(clothes) with \(shoes)")
  }
}

Bu kodda göremeyeceğiniz, ama bilmenizin iyi olduğunu düşündüğüm bir şey daha var: Bir struct'ın içine bir fonksiyon koyduğunuzda, ismi metod olur. Swift dilinde, ister fonksiyon, ister metod olsun her halükarda func ile yazarsınız, ama fark onlar hakkında konuşurken korunur.

SPONSORED Instabug helps you identify and resolve severe crashes quickly. You can retrace in-app events and know exactly which line of code caused the crash along with environment details, network logs, repro steps, and the session profiler. Ask more questions or keep users up-to-date with in-app replies straight from your dashboard. Instabug takes data privacy seriously, so no one sees your data but you! See more detailed features comparison and try Instabug's crash reporting SDK for free.

Save 50% on all books and bundles

The biggest ever Hacking with Swift sale is now on, letting you save 50% on all books and bundles. Learn something new with Swift and enjoy great savings while the sale lasts!

Click here to save 50% in our Black Friday sale!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!