WWDC24 SALE: Save 50% on all my Swift books and bundles! >>

Structs (Yapılar)

Struct'lar, çoklu değerlerden oluşturulan karmaşık veri tipleridir. Bir struct örneği oluşturup, içini verilerle doldur, ardından tek bir değer olarak kodunda kullan. Örneğin, clothes ve shoes adlı iki değişken içeren Person adında bir struct tipi belirleyebiliriz.

struct Person {
  var clothes: String
  var shoes: String
}

Bir struct'ı tanımladığınızda, Swift onları oluşturmayı çok kolaylaştırır çünkü üyelik başlatıcı olarak anılan şeyi otomatik olarak üretir. Daha basit konuşmak gerekirse, aşağıda gösterildiği gibi, içinde tanımlı olan iki niteliğe birer başlangıç değeri geçerek struct oluşturursunuz:

let taylor = Person(clothes: "T-shirts", shoes: "sneakers")
let other = Person(clothes: "short skirts", shoes: "high heels")

Bir struct örneği oluşturduğunuz anda, onun niteliklerini struct'ın önce adını, ardından bir nokta, sonra da talep ettiğiniz niteliğin adını yazarak okuyabilirsiniz:

print(taylor.clothes)
print(other.shoes)

Eğer bir struct'ı diğerine atarsanız, Swift arka planda onu kopyalar, böylece tam ve bağımsız bir çoğaltaması oluşur. Aslında bu tavizsiz bir şekilde doğru değildir: Swift, aslında değiştirmeye çalıştığınız zaman verinizin kopyalanması anlamına gelen "yazarak kopyala" adlı bir tekniği kullanır.

Struct kopyalarının nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olması için, şu kodu oyun alanınıza yazın:

struct Person {
  var clothes: String
  var shoes: String
}

let taylor = Person(clothes: "T-shirts", shoes: "sneakers")
let other = Person(clothes: "short skirts", shoes: "high heels")

var taylorCopy = taylor
taylorCopy.shoes = "flip flops"

print(taylor)
print(taylorCopy)

Bu, iki tane Person struct'ı oluşturur. Ardından taylorın bir kopyası olarak taylorCopy isminde bir üçüncüsünü oluşturur. Sonrasında olan ise ilginç kısmıdır: Kod, taylorCopy versiyonunu değiştirir ve hem onu, hem de taylorı yazdırır. Eğer sonuç paneline bakarsanız (sığdırabilmek için ekranı yeniden ölçülendirmeniz gerekebilir), kopyanın orjinaline göre farklı bir değere sahip olduğunu görürsünüz: Birini değiştirmek, diğerini de değiştirmek anlamına gelmez.

Struct'ların içindeki fonksiyonlar

Struct'ların içine fonksiyon koyabilirsiniz ve aslında struct'ın içindeki veriyi okumak veya değiştirmek için fonksiyonları kullanmak iyi bir fikirdir. Örneğin, Person adlı struct'ımıza ne giydiklerini tanımlayan bir fonksiyonu şu şekilde ekleyebilirdik:

struct Person {
  var clothes: String
  var shoes: String

  func describe() {
    print("I like wearing \(clothes) with \(shoes)")
  }
}

Bu kodda göremeyeceğiniz, ama bilmenizin iyi olduğunu düşündüğüm bir şey daha var: Bir struct'ın içine bir fonksiyon koyduğunuzda, ismi metod olur. Swift dilinde, ister fonksiyon, ister metod olsun her halükarda func ile yazarsınız, ama fark onlar hakkında konuşurken korunur.

Save 50% in my WWDC sale.

SAVE 50% To celebrate WWDC24, all our books and bundles are half price, so you can take your Swift knowledge further without spending big! Get the Swift Power Pack to build your iOS career faster, get the Swift Platform Pack to builds apps for macOS, watchOS, and beyond, or get the Swift Plus Pack to learn advanced design patterns, testing skills, and more.

Save 50% on all our books and bundles!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.