NEW: Subscribe to Hacking with Swift+ and accelerate your learning! >>

Interpolacja ciągu znaków

To tylko skomplikowana nazwa dla czegoś co jest w rzeczywistości bardzo proste: łączenie zmiennych i stałych w jeden ciąg znaków.

Usuń cały kod, który napisałeś wcześniej i zostaw tylko tę linię:

var name = "Tim McGraw"

Jeśli chielibyśmy wypisać wiadomość do użytkownika, która zawierałaby jego imię, interpolacja ciągu znaków bardzo nam to ułatwi: wpisujemy tylko ukośnik wsteczny, po nim nawias otwarty, następnie Twój kod i kończymy nawiasem zamkniętym, jak w przykładzie poniżej:

var name = "Tim McGraw"
"Your name is \(name)"

Panel z wynikami pokaże teraz "Your name is Tim McGraw" jako jeden ciąg znaków, ponieważ interpolacja połączyła dwa ciągi za nas.

Oczywiście, moglibyśmy osiągnąć ten sam efekt przy użyciu operatora +, w taki sposób:

var name = "Tim McGraw"
"Your name is " + name

...ale, nie byłoby to efektywne, szczególnie jeśli łączylibyśmy wiele zmiennych na raz. Dodatkowo, interpolacja ciągu znaków w języku Swift jest na tyle inteligentna, że potrafi poradzić sobie z różnymi typami danych automatycznie.

var name = "Tim McGraw"
var age = 25
var latitude = 36.166667

"Your name is \(name), your age is \(age), and your latitude is \(latitude)"

Osiągnięcie efektu powyżej przy użyciu operatora + jest o wiele trudniejsze, ponieważ język Swift nie pozwoli Ci dodać liczb całkowitych lub zmiennoprzecinkowych do ciagu znaków.

W tym momencie, Twoje wyniki mogę nie mieścić się w panelu po prawej stronie. Rozwiązaniem na to może być powiększenie okna lub najechanie na wynik i kliknięcie na przycisk +, który powinien się wtedy pojawić.

Jedną ze znaczących cech interpolacji ciągu znaków jest to, że to co umieścimy pomiędzy \( i ) może być pełnoprawnym wyrażeniem w języku Swift. Przykładowo, możesz umieścić w środku wyrażenie matematyczne:

var age = 25
"You are \(age) years old. In another \(age) years you will be \(age * 2)."
Hacking with Swift is sponsored by NSSpain

SPONSORED Announcing NSSpain 2020: Remote Edition! An online, continuous conference for iOS developers. We’ll start on Thursday and finish on Friday, with talks, activities, and lots of fun for 36 hours, non-stop. Sound good? Join us!

Find out more

Sponsor Hacking with Swift and reach the world's largest Swift community!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

Link copied to your pasteboard.