WWDC24 SALE: Save 50% on all my Swift books and bundles! >>

Properties (Özellikler)

Struct'lar ve sınıflar (ortaklaşa: "tipler") kendilerine has değişkenlere ve sabitlere sahip olabilirlir ve bunlar özellik olarak adlandırılır. Bunlar, onları eşsiz bir şekilde temsil edecek olan tiplerinize değerler iliştirmenize izin verir, ama tiplerin de metodları olduğu için, onları kendilerine has verilere göre davranmalarını sağlayabilirsiniz.

Hadi şimdi aşağıdaki örneğe bir göz atalım:

struct Person {
  var clothes: String
  var shoes: String

  func describe() {
    print("I like wearing \(clothes) with \(shoes)")
  }
}

let taylor = Person(clothes: "T-shirts", shoes: "sneakers")
let other = Person(clothes: "short skirts", shoes: "high heels")
taylor.describe()
other.describe()

Gördüğünüz gibi, bir metod içerisinde bir özellik kullandığınızda, aynı nesneye ait olan değeri otomatik olarak kullanacaktır.

Özellik gözleyiciler

Swift dili, bir özellik değişmek üzere olduğunda veya değiştiğinde çalıştırılacak kodu eklemene izin verir. Bu, örneğin bir değer değiştiğinde kullanıcı arayüzünün güncellenmesi için, sıklıkla iyi bir yoldur.

İki tür özellik gözleyici vardır: willSet ve didSet. Bunlar bir özellik değişmeden önce veya sonra çağırılırlar. willSet ile Swift, newValue adı verilen özel bir değerle kodunuzun sahip olacağı yeni özellik değerini sağlar. didSet ile de bir önceki değeri temsil eden oldValue verilir.

Bu iki özellik gözleyiciyi, Person struct'ının bir özelliği clothes değişkenine ekleyelim:

struct Person {
  var clothes: String {
    willSet {
      updateUI(msg: "I'm changing from \(clothes) to \(newValue)")
    }

    didSet {
      updateUI(msg: "I just changed from \(oldValue) to \(clothes)")
    }
  }
}

func updateUI(msg: String) {
  print(msg)
}

var taylor = Person(clothes: "T-shirts")
taylor.clothes = "short skirts"

Bu çıktısı "I'm changing from T-shirts to short skirts" (Tişörtleri kısa eteklerle değiştiriyorum) ve "I just changed from T-shirts to short skirts." (Az önce tişörtleri kısa eteklerle değiştirdim) mesajları olacaktır.

Computed properties Hesaplanmış özellikler

Arka plandaki gerçek kod olan özellikler yapmam mümkün. Örneğin daha önce string metodu olan uppercased() kullanmıştık, ama aynı zamanda her zaman kendisinin büyük harfli versiyonunu saklayan her string'dense, gerektiğinde hesaplanan ve capitalized adı verilen bir özellik daha var.

Hesaplanmış bir özellik yapmak için, özellikten sonra bir süslü parantez açın ve uygun bir zamanda eyleme geçmesi için get veya set kullanın. Örneğin, kişinin yaşını yedi ile çarpıp otomatik olarak döndüren ageInDogYears adında bir özellik eklemek isteseydik, şu şekilde yapardık:

struct Person {
  var age: Int

  var ageInDogYears: Int {
    get {
      return age * 7
    }
  }
}

var fan = Person(age: 25)
print(fan.ageInDogYears)

Hesaplanmış özellikler, Apple'ın kodlarında gittikçe yaygınlaşıyor, ama kullanıcı kodlarında daha az yaygın.

Not: Eğer onları sadece *okunan" veri olarak kullanmayı düşünüyorsan, get kısmını aşağıdaki gibi tamamen silebilirsin:

var ageInDogYears: Int {
  return age * 7
}
Save 50% in my WWDC sale.

SAVE 50% To celebrate WWDC24, all our books and bundles are half price, so you can take your Swift knowledge further without spending big! Get the Swift Power Pack to build your iOS career faster, get the Swift Platform Pack to builds apps for macOS, watchOS, and beyond, or get the Swift Plus Pack to learn advanced design patterns, testing skills, and more.

Save 50% on all our books and bundles!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.