BLACK FRIDAY: Save 50% on all our Swift books and bundles! >>

Dictionaries (Słowniki)

Jak już mogłeś zauważyć, w Swifcie tablice (arrays) są zbiorami które umożliwiają dostęp do poszczególnych elementów poprzez indeks numeryczny, np. songs[0]. Słowniki (dictionaries) są kolejnym powszechnym typem zbiorów, ale różnią się od tablic (arrays) tym, że umożliwiają one dostęp do poszczególnych elementów poprzez określony klucz.

Żeby dać Ci przykład, wyobraź sobie sposób w jaki moglibyśmy przechowywać w tablicy (array) informacje na temat jakiejś osoby:

var person = ["Taylor", "Alison", "Swift", "December", "taylorswift.com"]

Żeby odczytać imię osoby w powyższym przykładzie, skorzystalibyśmy z person[1], a żeby odczytać miesiąc w którym osoba ta się urodziła skorzystalibyśmy z person[3]. Takie rozwiązanie stwarza kilka problemów- zapamiętanie pod jakimi numerycznymi indeksami kryją się poszczególne wartości nie jest przecież takie łatwe! To tylko początek problemów: co jeśli osoba ta nie ma drugiego imienia? W takim przypadku wszystkie wartości przesunęłyby się o jedno miejsce powodując zamieszanie w Twoim kodzie.

Korzystając ze słowników (dictionaries), możemy napisać ten kod znacznie bardziej sensowny sposób, ponieważ zamiast korzystać z przypadkowych liczb, ze słowników możesz odczytywać (i zapisywać) wartości korzystając ze sprecyzowanego klucza (key). Na przykład:

var person = ["first": "Taylor", "middle": "Alison", "last": "Swift", "month": "December", "website": "taylorswift.com"]
person["middle"]
person["month"]

Przykład stanie się bardziej czytelny, jeśli poszczególne wartości rozdzielimy spacjami jak w poniższym przykładzie:

var person = [
        "first": "Taylor",
        "middle": "Alison",
        "last": "Swift",
        "month": "December",
        "website": "taylorswift.com"
      ]

person["middle"]
person["month"]

Jak już mogłeś dostrzec, żeby stworzyć słownik, podajesz jego klucz, oddzielasz go dwukropkiem i podajesz jego wartość. Później, możesz odczytać dowolną wartość ze stworzonego słownika (dictionary), tak długo jak znasz przypisany jej (wartości) klucz. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze.

Podobnie jak w tablicach (arrays), w słownikach (dictionaries) możesz przechowywać szeroką gammę  wartości, niemniej jednak klucze to przeważnie ciągi znaków (strings)

Save 50% in my Black Friday sale.

SAVE 50% This Black Friday all our books and bundles are half price, so you can take your Swift knowledge further without spending big! Get the Swift Power Pack to build your iOS career faster, get the Swift Platform Pack to builds apps for macOS, watchOS, and beyond, or get the Swift Plus Pack to learn advanced design patterns, testing skills, and more.

Save 50% on all our books and bundles!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.