WWDC23 SALE: Save 50% on all my Swift books and bundles! >>

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu pozwala Ci określić jakie dane w strukturze lub klasie powinny być eksponowane w stronę świata zewnętrznego. Pozwala Ci tego dokonać przy pomocy poniższych modyfikatorów:

  • Public: to znaczy, że wszyscy mogą czytać i nadpisać daną właściwość.
  • Internal: to znaczy, że tylko Twój kod w Swift może czytać i nadpisywać daną właściwość. Jeśli eksportujesz swój kod jako framework, to inni nie będą mieć dostępu do tej właściwości.
  • File Private: to znaczy, że do tej właściwości będzie mieć dostęp tylko ten kod, który znajduje się w tym samym pliku.
  • Private: to jest najbardziej restrykcyjna opcja. Powoduje ona, że dana właściwość jest dostępna tylko wewnątrz typu lub rozszerzenia, w którym się znajduje.

Przez większość czasu nie musisz martwić się o kontrolę dostępu. Czasem jednak będziesz potrzebować sprecyzować dostęp do danej właściwości, aby nie było można się do niej dostać. Jest to przydatne, ponieważ np. wtedy tylko Twoje metody będą w stanie zmienić daną właściwość.

Aby zadeklarować prywatną właściwość wystarczy dopisać do niej private. Na przykład:

class TaylorFan {
    private var name: String!
}

Jeśli chcesz użyć kontroli dostępu "file private", po prostu dopisz słowo fileprivate. Aczkolwiek muszę dodać, że fileprivate jest używane bardzo sporadycznie.

Save 50% in my WWDC23 sale.

SAVE 50% To celebrate WWDC23, all our books and bundles are half price, so you can take your Swift knowledge further without spending big! Get the Swift Power Pack to build your iOS career faster, get the Swift Platform Pack to builds apps for macOS, watchOS, and beyond, or get the Swift Plus Pack to learn advanced design patterns, testing skills, and more.

Save 50% on all our books and bundles!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.