SALE ENDS TODAY: Save 50% on all Swift books and bundles! >>

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu pozwala Ci określić jakie dane w strukturze lub klasie powinny być eksponowane w stronę świata zewnętrznego. Pozwala Ci tego dokonać przy pomocy poniższych modyfikatorów:

  • Public: to znaczy, że wszyscy mogą czytać i nadpisać daną właściwość.
  • Internal: to znaczy, że tylko Twój kod w Swift może czytać i nadpisywać daną właściwość. Jeśli eksportujesz swój kod jako framework, to inni nie będą mieć dostępu do tej właściwości.
  • File Private: to znaczy, że do tej właściwości będzie mieć dostęp tylko ten kod, który znajduje się w tym samym pliku.
  • Private: to jest najbardziej restrykcyjna opcja. Powoduje ona, że dana właściwość jest dostępna tylko wewnątrz typu lub rozszerzenia, w którym się znajduje.

Przez większość czasu nie musisz martwić się o kontrolę dostępu. Czasem jednak będziesz potrzebować sprecyzować dostęp do danej właściwości, aby nie było można się do niej dostać. Jest to przydatne, ponieważ np. wtedy tylko Twoje metody będą w stanie zmienić daną właściwość.

Aby zadeklarować prywatną właściwość wystarczy dopisać do niej private. Na przykład:

class TaylorFan {
    private var name: String!
}

Jeśli chcesz użyć kontroli dostępu "file private", po prostu dopisz słowo fileprivate. Aczkolwiek muszę dodać, że fileprivate jest używane bardzo sporadycznie.

SPONSORED Instabug helps you identify and resolve severe crashes quickly. You can retrace in-app events and know exactly which line of code caused the crash along with environment details, network logs, repro steps, and the session profiler. Ask more questions or keep users up-to-date with in-app replies straight from your dashboard. Instabug takes data privacy seriously, so no one sees your data but you! See more detailed features comparison and try Instabug's crash reporting SDK for free.

Save 50% on all books and bundles

The biggest ever Hacking with Swift sale is now on, letting you save 50% on all books and bundles. Learn something new with Swift and enjoy great savings while the sale lasts!

Click here to save 50% in our Black Friday sale!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!