WWDC23 SALE: Save 50% on all my Swift books and bundles! >>

String interpolasyonu

Aslında basit birşey yapmasına rağmen, çok süslü bir ismi var. Yaptığı iş değişkenleri ve sabitleri aynı String içinde birleştirme.

Yazdığınız kodun hepsini silin, sadece şunu bırakın:

var name = "Tim McGraw"

Eğer kullanıcı adını da içeren bir mesaj yazdırmak istersek, String interpolasyonu bunu kolaylaştırır: Sadece ters bölü işareti yazıp, parantez açar ve içine kodunuzu yazarsınız, ardından da parantezi kapatırsınız. Yani şöyle:

var name = "Tim McGraw"
"Your name is \(name)"

Sonuç paneli şimdi "Your name is Tim McGraw" yazısını gösterecek, çünkü string interpolasyonu bizim için ikisini birleştirdi.

Tabi + operatörünü kullanarak şu şekilde de yazabilirdik:

var name = "Tim McGraw"
"Your name is " + name

…ama bu yetersiz, özellikle de birden çok değişkeni birleştirmek istiyorsak. Ek olarak, Swift dilindeki string interpolasyonu farklı veri tipleriyle otomatik olarak baş edebilecek kadar akıllıdır. Örneğin:

var name = "Tim McGraw"
var age = 25
var latitude = 36.166667

"Your name is \(name), your age is \(age), and your latitude is \(latitude)"

+ operatörünü kullanarak bunu gerçekleştirmek daha zor, çünkü Swift dili tam sayılarla kesirli sayıları aynı metinde birleştirmenize izin vermez.

Bu noktada kodunuzun çıktısı sonuç paneline artık sığmayabilir, dolayısıyla ya pencerinizi genişleterek, ya da sonucun üzerinde imleci bekleterek veya kod panelinde gösterilen + butonuna tıklayarak görünür hale getirebilirsiniz.

String interpolasyonunun güçlü özelliklerinden birisi de, \( ile ) arasındaki her şeyin aslında tam bir Swift ifadesi olabileceğidir. Örneğin, aşağıda gösterildiği gibi operatörleri kullanarak matematik işlemi yapabilirsiniz:

var age = 25
"You are \(age) years old. In another \(age) years you will be \(age * 2)."
Save 50% in my WWDC23 sale.

SAVE 50% To celebrate WWDC23, all our books and bundles are half price, so you can take your Swift knowledge further without spending big! Get the Swift Power Pack to build your iOS career faster, get the Swift Platform Pack to builds apps for macOS, watchOS, and beyond, or get the Swift Plus Pack to learn advanced design patterns, testing skills, and more.

Save 50% on all our books and bundles!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

Average rating: 5.0/5

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.