UPGRADE YOUR SKILLS: Learn advanced Swift and SwiftUI on Hacking with Swift+! >>

Operatörler

Operatörler, ilk matematik dersinde öğrendiğiniz küçük sembollerdir: + eklemek için, - çıkarmak için, * çarpmak için, / bölmek için, = değer atamak için ve daha birçoğu. Fazladan birkaç tane daha olmak üzere, hepsi Swift dilinde vardır.

Birkaç temeli deneyelim. Lütfen attakini oyun alanınıza yazınız:

var a = 10
a = a + 1
a = a - 1
a = a * a

Sonuç panelinde, sırasıyla 10, 11, 10 ve 100 göreceksiniz. Şimdi şunu deneyin:

var b = 10
b += 10
b -= 10

+= operatörü "önce ekle, çıkan sonucu ata" anlamına gelir. Bizim kodumuzda ise "bnin şu anki değerini al, 10 ile topla, sonra sonucu bye geri koy" anlamına geliyor. Tahmin edeceğiniz gibi -= operatörü de aynı işi yapar; sadece toplamak yerine çıkartır. Dolayısıyla kodumuz sonuç panelinde 10, 20, 10 değerlerini verir.

Bu operatörlerden bazıları diğer veri tiplerine de uygulanır. Tahmin edeceğiniz gibi, iki Double veri şu şekilde birbirine eklenebilir:

var a = 1.1
var b = 2.2
var c = a + b

Metinlerde kullanıldığında ise + onları birleştirir. Örneğin:

var name1 = "Tim McGraw"
var name2 = "Romeo"
var both = name1 + " and " + name2

Bu işlem, sonuç paneline "Tim McGraw and Romeo" yazdıracaktır.

Bir diğer yaygın operatör ise Modulus (modül) olarak anılır ve % sembolüyle yazılır. "Sol tarafındaki sayıyı, sağ tarafındakiyle eşit bir şekilde böl ve kalan sayıyı işlem sonucu olarak döndür" anlamına gelir. Buna göre 9 % 3 işlemi 0 sayısını döndürür, çünkü 9 rakamı 3 ile eşit bir şekilde kalansız bölünür. Ama 10 % 3 geriye 1 rakamını döndürür, çünkü 10 rakamı 3 ile üç defa bölünür ve geriye 1 rakamı kalır.

Not: Eğer Hacking with Swift serisini satın aldıysanız ve bu kursa özel rehber kitapla eşlik ediyorsanız, daha sonrasında modül operatörünü kullanışlı bulacaksınız.

Karşılaştırma operatörleri

Swift, değerler üzerinde karşılaştırma yapabilmek için bir dizi operatöre sahiptir. Örneğin:

var a = 1.1
var b = 2.2
var c = a + b

c > 3
c >= 3
c > 4
c < 4

Bunlar; den büyük (>), den büyük veya eşit (>=) ve den küçük (<)'tür. Sonuç penceresinde true, true, false, true (doğru, doğru, yanlış, doğru) yazdığını göreceksiniz; bunlar Boolean'lardır, çünkü bu tür ifadelerin cevapları sadece doğru veya yanlış olabilir.

Eğer eşitliği kontrol etmek isterseniz, = operatörünü kullanamazsınız, çünkü onun zaten bir anlamı var: Bir değişkene değer vermek için kullanılır. Dolayısıyla Swift dili "şuna eşittir" anlamında kullanılan alternatif bir == operatörüne sahiptir. Örneğin:

var name = "Tim McGraw"
name == "Tim McGraw"

Bu da sonuç panelinde "true" olarak görünecektir. Şimdi, bir şey sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir: Swift metinleri büyük harf-küçük harf duyarlıdır, yani "Tim McGraw", "TIM MCGRAW" ve "TiM mCgRaW" birbirlerinden farklı olarak ele alınır. Eğer == operatörünü iki metni karşılaştırmak için kullanıyorsanız, büyük-küçük aynı harfleri kullandığından emin olmalısınız.

Tanıtmak istediğim bir tane daha operatör var: ! sembolü ile gösterilen "not" (değil) operatörü. Evet, bu sadece bir ünlem işareti. Bu, ifadenizin anlamını tamamen tersi haline getirir. Örneğin:

var stayOutTooLate = true
stayOutTooLate
!stayOutTooLate

Bu ifadelerin çıktısı true, true, false olacaktır; son değer, bir önceki true'nun tersidir.

Aynı zamanda ! ile = sembollerini birlikte kullanarak != veya "not equal" (eşit değil) anlamında kullanabilirsiniz. Örneğin:

var name = "Tim McGraw"
name == "Tim McGraw"
name != "Tim McGraw"

TAKE YOUR SKILLS TO THE NEXT LEVEL If you like Hacking with Swift, you'll love Hacking with Swift+ – it's my premium service where you can learn advanced Swift and SwiftUI, functional programming, algorithms, and more. Plus it comes with stacks of benefits, including monthly live streams, downloadable projects, a 20% discount on all books, and free gifts!

Find out more

Sponsor Hacking with Swift and reach the world's largest Swift community!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.