NEW: Join my free 100 Days of SwiftUI challenge today! >>

Switch case

Daha önce if ifadesini, ardından da döngüleri gördünüz. Ama Swift switch/case olarak anılan başka bir akış kontrol tipine daha sahiptir. Bunu en kolay şekliyle if ifadesinin gelişmiş bir formu olarak düşünün, çünkü birçok eşleşmeye sahip olabilirsiniz ve Swift doğru olanını çalıştıracak.

switch/case ifadesinin en temel formuyla, Swift'e hangi değişkeni kontrol etmek istediğinizi söyler, ardından bu değişken için olası durumları belirtirsiniz. Swift değişkeninize uyan ilk durumu bulur ve kod bloğunu çalıştırır. Bu blok bittiğinde Swift, switch/case bloğundan çıkar.

İşte size basit bir örnek:

let liveAlbums = 2

switch liveAlbums {
case 0:
  print("You're just starting out")

case 1:
  print("You just released iTunes Live From SoHo")

case 2:
  print("You just released Speak Now World Tour")

default:
  print("Have you done something new?")
}

Bunu if ve else if bloklarını kullanarak da pekala yazabilirdik, ama bu yöntem daha açık; önemli olan da bu.

switch/case kullanımının bir avantajı da, Swift yazdığınız durumların ayrıntılı olmasını sağlamasıdır. Bununla, kontrol etmediğiniz bir değere sahip değişkeninizin olma ihtimali varsa, Xcode uygulamanızı derlemeyi reddedecektir.

Etkili bir şekilde açık uçlu değişkenlerin olduğu durumlarda, tıpkı bizim liveAlbums tamsayısındaki gibi, bu olası değerleri yakalayacak default durum içermesine ihtiyacınız var. Evet, verinizin sadece belirli bir aralığa düştüğünü "bilseniz" bile, Swift tamamen emin olmak ister.

Swift, değişkenlere karşı eşleme yapabilmek için durum ifadelerinize bazı değerlendirmeler yapmaya başvurabilir. Örneğin, olası değerlerin aralığını kontrol etmek isterseniz, aşağıdaki şekilde kapalı aralık operatörünü kullanabilirsiniz:

let studioAlbums = 5

switch studioAlbums {
case 0...1:
  print("You're just starting out")

case 2...3:
  print("You're a rising star")

case 4...5:
  print("You're world famous!")

default:
  print("Have you done something new?")
}

Swift'teki switch/case blokları, bildiğiniz diğer dillerdeki gibi fos çıkmayacağını bilmelisiniz. Eğer case bloklarınızda break yazmaya alışkınsanız, Swift dilinde buna gerek olmadığını da bilmelisiniz.

Bunun yerine, bir durumun diğerine doğru akmasını sağlayan fallthrough anahtar sözcüğünü kullanın; etkili bir şekilde tam zıttıdır bu. Tabi bunun ne anlama geldiği hakkında herhangi bir fikriniz yoksa, bu daha iyi: Buna takılmayın!

SPONSORED Instabug helps you identify and resolve severe crashes quickly. You can retrace in-app events and know exactly which line of code caused the crash along with environment details, network logs, repro steps, and the session profiler. Ask more questions or keep users up-to-date with in-app replies straight from your dashboard. Instabug takes data privacy seriously, so no one sees your data but you! See more detailed features comparison and try Instabug's crash reporting SDK for free.

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!