LAST CHANCE: Save 50% on all my Swift books and bundles! >>

String interpolation

Acesta este un nume complicat pentru ceva foarte simplu: a combina variabile și constante înăuntrul unui string.

Șterge tot codul pe care l-ai scris și lasă doar următorul lucru:

var name = "Tim McGraw"

Dacă am vrea să scriem utilizatorului un mesaj care să conțină numele său, string interpolation este ceea ce face acest lucru ușor: scrii o bară oblică inversă, apoi deschizi o paranteză, apoi scrii codul tău și închizi paranteza, ca mai jos:

var name = "Tim McGraw"
"Your name is \(name)"

Panoul de rezultate va afișa "Your name is Tim McGraw" ca un string întreg, pentru că string interpolation a combinat ambele string-uri pentru noi.

Am fi putut scrie asta și cu +, precum:

var name = "Tim McGraw"
"Your name is " + name

…dar nu este la fel de eficient, mai ales dacă vrem să combinăm mai multe valori deodată. De asemenea, string interpolation în Swift este destul de deștept încât să se descurce cu mai multe tipuri de date automat. De exemplu:

var name = "Tim McGraw"
var age = 25
var latitude = 36.166667

"Your name is \(name), your age is \(age), and your latitude is \(latitude)"

A face asta cu + este mult mai complicat, deoarece Swift nu te lasă să adaugi integer și double la un string.

În acest moment, s-ar putea ca rezultatul să nu mai aibă loc în panoul de rezultate, deci fie lărgește fereastra, fie ține mouse-ul deasupra rezultatului și dă click pe butonul + care apare, pentru a-l afișa pe aceeași linie.

Una din caracteristicile puternice ale string interpolation este că orice între \( și ) poate fi o întreagă expresie Swift. De exemplu, poți să faci calcule aritmetice înăuntru folosind operatori, ca mai jos:

var age = 25
"You are \(age) years old. In another \(age) years you will be \(age * 2)."
Hacking with Swift is sponsored by Essential Developer.

SPONSORED Join a FREE crash course for mid/senior iOS devs who want to achieve an expert level of technical and practical skills – it’s the fast track to being a complete senior developer! Hurry up because it'll be available only until July 28th.

Click to save your free spot now

Sponsor Hacking with Swift and reach the world's largest Swift community!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.