NEW: Join my free 100 Days of SwiftUI challenge today! >>

Proprietăți și metode statice

Swift îți oferă posibilitatea să creezi proprietăți și metode care aparțin unui tip, și nu unei instanțe a unui tip. Acest lucru este folositor pentru a stoca date comune.

Swift numește aceste proprietăți comune "proprietăți statice", și poți crea una folosind cuvântul cheie static. Odată ce faci asta, accesezi proprietatea folosind numele întreg al tipului. Uite un exemplu:

struct TaylorFan {
    static var favoriteSong = "Look What You Made Me Do"

    var name: String
    var age: Int
}

let fan = TaylorFan(name: "James", age: 25)
print(TaylorFan.favoriteSong)

Deci, un fan Taylor Swift are un nume și o vârstă care îi aparține, dar toți au același cântec favorit.

Deoarece metodele statice aparțin însăși structurii și nu instanței structurii, nu le poți folosi pentru a accesa proprietăți non-statice din structură.

LEARN SWIFTUI FOR FREE I have a massive, free SwiftUI video collection on YouTube teaching you how to build complete apps with SwiftUI – check it out!

MASTER SWIFT NOW
Buy Testing Swift Buy Practical iOS 12 Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Swift Coding Challenges Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Hacking with macOS Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with Swift Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!