NEW: Join my free 100 Days of SwiftUI challenge today! >>

Proprietăți și metode statice

Swift îți oferă posibilitatea să creezi proprietăți și metode care aparțin unui tip, și nu unei instanțe a unui tip. Acest lucru este folositor pentru a stoca date comune.

Swift numește aceste proprietăți comune "proprietăți statice", și poți crea una folosind cuvântul cheie static. Odată ce faci asta, accesezi proprietatea folosind numele întreg al tipului. Uite un exemplu:

struct TaylorFan {
    static var favoriteSong = "Look What You Made Me Do"

    var name: String
    var age: Int
}

let fan = TaylorFan(name: "James", age: 25)
print(TaylorFan.favoriteSong)

Deci, un fan Taylor Swift are un nume și o vârstă care îi aparține, dar toți au același cântec favorit.

Deoarece metodele statice aparțin însăși structurii și nu instanței structurii, nu le poți folosi pentru a accesa proprietăți non-statice din structură.

LEARN SWIFTUI FOR FREE I have a massive, free SwiftUI video collection on YouTube teaching you how to build complete apps with SwiftUI – check it out!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!