BLACK FRIDAY SALE: Save 50% on all my Swift books and bundles! >>

Proprietăți și metode statice

Swift îți oferă posibilitatea să creezi proprietăți și metode care aparțin unui tip, și nu unei instanțe a unui tip. Acest lucru este folositor pentru a stoca date comune.

Swift numește aceste proprietăți comune "proprietăți statice", și poți crea una folosind cuvântul cheie static. Odată ce faci asta, accesezi proprietatea folosind numele întreg al tipului. Uite un exemplu:

struct TaylorFan {
    static var favoriteSong = "Look What You Made Me Do"

    var name: String
    var age: Int
}

let fan = TaylorFan(name: "James", age: 25)
print(TaylorFan.favoriteSong)

Deci, un fan Taylor Swift are un nume și o vârstă care îi aparține, dar toți au același cântec favorit.

Deoarece metodele statice aparțin însăși structurii și nu instanței structurii, nu le poți folosi pentru a accesa proprietăți non-statice din structură.

Save 50% in my Black Friday sale.

SAVE 50% To celebrate Black Friday, all our books and bundles are half price, so you can take your Swift knowledge further without spending big! Get the Swift Power Pack to build your iOS career faster, get the Swift Platform Pack to builds apps for macOS, watchOS, and beyond, or get the Swift Plus Pack to learn advanced design patterns, testing skills, and more.

Save 50% on all our books and bundles!

Sponsor Hacking with Swift and reach the world's largest Swift community!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.